மகளின் அப்பாவித்தனம்

ஒரு குடும்பம் காரில் சென்றுகொண்டிருந்தது. அப்போது முன்னால் சென்று கொண்டிருந்த ஒரு குப்பை லாரியில் இருந்து ஒரு டில்டோ (பிளாஸ்டிக் பூள்) காற்றில் பறந்து வந்து, காரின் முன் கண்ணாடியில் பட்டது.

காரில் உட்கார்ந்த அம்மா, மகளின் அப்பாவித்தனம் கெட்டு விடக்கூடாது என்பதற்காக சட்டென்று சமாளித்தாள்: “அது வேற ஒன்னுமில்லை, ஒரு பூச்சி தான் அது”

மகள் சொன்னாள்: “அந்த பூச்சி இவ்வளவு பெரிய பூளை வெச்சுகிட்டு எப்படி பறக்குது?

No comments:

Post a Comment

வாசகர்களே, உங்கள் கருத்துக்களை சொல்லுங்க:

வாசகர்களால், பேசப்படும் தமிழ் காம கதைகள்: