முலை எத்தனை வகைப்படும்?

இருபது வயதுகளில் முலைகள், ஆப்பிள் பழம் மாதிரி உருண்டையாகவும் , உறுதியாகவும் இருக்கும்.

முப்பதுகளில், பெண்களின் முலைகள் ஆரஞ்சுப்பழங்கள் போல இருக்கும். உருண்டையாக இருக்கும், ஆனால் கொஞ்சம் உறுதி குறைந்து விடும்.

நாற்பதுகளில் பெண்களின் முலைகள் வெங்காயம் போல இருக்கும்.

எப்படீன்னு கேக்குறீங்களா?

பார்த்தாலே போதும், கண்ணுல தண்ணி வந்துடும்.

No comments:

Post a Comment

வாசகர்களே, உங்கள் கருத்துக்களை சொல்லுங்க:

வாசகர்களால், பேசப்படும் தமிழ் காம கதைகள்: